Publicēts: 2015-09-10 15:09:50 CEST
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze": Regulators pieņēmis likumam neatbilstošus pārvades sistēmas lietošanas noteikumus

2015. gada 10. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja "Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus" un "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumus", kas nosaka kārtību, kā lietotāji saņem sistēmas pakalpojumus, tai skaitā nosakot pārvades sistēmas ieejas un izejas punktus Latvijas teritorijā un uz starpvalstu savienojumiem.

Regulatora internetā mājaslapā publicētie "Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi" paredz, ka, līdz ar noteikumu stāšanos spēkā, tiek noteikti arī izejas punkti uz Latvijas sadales sistēmu. Atbilstoši Regulatora sniegtajai interpretācijai, tas nozīmē, ka patērētāji iegūst iespēju izvēlēties dabasgāzes piegādātāju. Iepriekš tika paredzēts, ka šādi izejas punkti stāsies spēkā līdz ar apstākļiem, kas minēti Enerģētikas likumā un attiecas uz tirgus atvēršanu.

AS "Latvijas Gāze" uzskata, ka šādi Regulatora apstiprinātie noteikumi ir klaji pretrunā ar Enerģētikas likumu, kas paredz iespēju brīvi izvēlēties tirgotāju vien no 2017. gada 3. aprīļa (ja neiestājas likumā minēti īpaši apstākļi iepriekš), kā arī tie ir pretrunā ar 1997. gadā noslēgtajiem akciju pirkuma-pārdevuma līgumiem, kas paredz AS "Latvijas Gāze" ekskluzīvas tiesības uz dabasgāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību līdz 2017. gada 3. aprīlim.

Ņemot vērā Enerģētikas likuma neievērošanu un akcionāru tiesību pārkāpumu, AS "Latvijas Gāze" uzskata, ka Regulatoram ir jāpārstrādā un jāmaina pieņemtie noteikumi.

AS "Latvijas Gāze" vērtēs arī citus noteikumu punktus un to atbilstību Latvijas likumiem un akcionāru noslēgtajiem līgumiem ar valsti. 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv