Publicēts: 2015-09-09 15:00:01 CEST
Latvenergo
Uzņēmuma paziņojums

Latvenergo publicē 2015.gada 9.septembra virtuālās konferences prezentāciju

Rīga, 2015-09-09 15:00 CEST -- AS „Latvenergo” ir aicinājis visus interesentus 2015.gada 9.septembrī pulksten 16:00 piedalīties uzņēmuma rīkotajā virtuālajā konferencē, kuras ietvaros AS „Latvenergo” Komercdirektors Uldis Bariss analizēs Latvenergo koncerna 2015. gada 6 mēnešu finanšu rādītājus, kā arī informēs par aktualitātēm koncernā. Virtuālās konferences laikā skatāmā prezentācija ir atrodama šī paziņojuma pielikumā.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncernam ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu pārvaldība), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā), AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā), kā arī Elektrum Eesti, OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija” (elektroenerģijas pārdošana).


Latvenergo_webinar_presentation_09.09.2015.pdf