Avaldatud: 2015-09-01 11:45:04 CEST
Baltika
Börsiteade

Augusti müük

Baltika augusti konsolideeritud müügitulu ulatus 3 984 tuhande euroni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19%. Müügitulu vähenemise põhjustas erakordselt soe ilm selle aasta augustikuus tavapärasega võrreldes ja sellest tulenev tarbijate vähene huvi sügiskollektsioonide osas.

Baltika augusti jaemüük vähenes Baltikumis 15%, sealhulgas vähenes Eestis 9%, Lätis 24% ja Leedus 16%. Venemaa jaemüük vähenes 56% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kohalikus valuutas mõõdetuna vähenesid müügid Venemaal 37%. Müügipind Venemaal vähenes samal perioodil 22%. Baltika konsolideeritud jaemüük augustis oli 3 348 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23%.

Baltikal oli augusti lõpu seisuga kokku 130 kauplust, seal hulgas frantsiisipoed:  5 Venemaal, 5 Hispaanias, 2 Valgevenes ning 15 Ukrainas. Baltika enda opereeritavaid poode oli kuu lõpus 103, kaupluste kuu keskmine müügipind vähenes 1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Hulgimüük suurenes eelmise aasta augustiga võrreldes 10%, e-poe müük suurenes üle kahe korra, s.o 104%.

Müük august

Tuhat eurot 2015 2014 Muutus
Jaemüük 3 348 4 363 -23%
Hulgimüük (sh frantsiis) 586 534 10%
E-poe müük 47 23 104%
Muu 3 8 -63%
Kokku 3 984 4 928 -19%

Kaheksa kuu kokkuvõttes ulatusid müügitulud 34 533 tuhande euroni, vähenedes 1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük oli kokku 30 157 tuhat eurot (-6%), sealhulgas kasvas müük Baltikumis 2%. Samal perioodil vähenes Grupi keskmine jaemüügipind 2%. Hulgimüük oli 3 674 tuhat eurot (+36%) ja e-poe müük 623 tuhat eurot (+235%).

Seoses Baltika Ukraina jaemüügi äri ümberkorraldamisega ja sealse ettevõtte müügiga (leping sõlmiti 29. aprillil 2014), kajastatakse Ukraina tütarettevõtte müüke lõpetatud tegevusvaldkonnana. Müügiteade hõlmab vaid jätkuvate tegevusvaldkondade müüke, kui ei ole märgitud teisiti.

 

Kati Kusmin
Juhatuse liige

kati.kusmin@baltikagroup.com