Published: 2015-08-31 10:56:06 CEST

Landfestar ehf.: Árshlutauppgjör Landfesta ehf. fyrstu sex mánuði 2015

-          Rekstrartekjur tímabilsins námu 1.087 m.kr.

-          Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 911 m.kr.

-          Heildarhagnaður tímabilsins nam 940 m.kr.

-          Handbært fé frá rekstri nam 552 m.kr. á tímabilinu.

-          Bókfært virði fjárfestingareigna nam 23.647 m.kr. í lok tímabilsins.

-          Matsbreyting  fjárfestingareigna nam 853 m.kr. á tímabilinu.

-          Vaxtaberandi skuldir námu 15.462 m.kr. í lok tímabilsins.

-          Eiginfjárhlutfall nam 31%.

-          Hagnaður á hlut var 0,57 kr.

Árshlutareikningur Landfesta ehf. fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2015 var samþykktur af stjórn og framkvæmdastjóra félagsins þann 31. ágúst 2015. Árshlutareikningurinn var kannaður af endurskoðanda félagsins.

Rekstur og efnahagur félagsins

Rekstrartekjur félagsins á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 námu 1.087 m.kr., þar af voru leigutekjur 1.080 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 911 m.kr. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 1.175 m.kr. og hagnaður tímabilsins nam 940 m.kr.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem nam á tímabilinu 853 m.kr.

Heildareignir félagsins námu 24.688 m.kr. þann 30. júní 2015, þarf af námu fjárfestingareignir 23.647 m.kr. Eigið fé félagsins nam 7.768 m.kr. í lok júní 2015 og var eiginfjárhlutfall 31%. Heildarskuldir félagsins námu 16.920 m.kr. þann 30. júní 2015, þar af voru vaxtaberandi skuldir 15.462 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 1.349 m.kr. 

Landfestar ehf. er eitt af sjö dótturfélögum í samstæðu Eikar fasteignafélags hf. Fasteignir félagsins eru um 36 talsins, telja um 98 þús. útleigufermetra, yfir 160 leigueiningar og fjöldi leigutaka er um 122. Helstu eignir félagsins eru Borgartún 21, 21a og 26 og Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær). Hægt er að nálgast ársreikning og árshlutareikning félagsins á www.eik.is.

Landfestar ehf. gaf út skuldabréfaflokkinn LF 14 1 í júní 2014. Í desember 2014 var skuldabréfaflokkurinn skráður á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. Staðfesting endurskoðanda á útreikningum útgefanda LF 14 1 á skilmálum skuldabréfaflokksins eru meðfylgjandi tilkynningu þessari. Samkvæmt staðfestingu endurskoðanda stóðust allir skilmálar skuldabréfaflokksins LF 14 1 miðað við dagsetninguna 30.06.2015.

Fjárhagsdagatal

Ársuppgjör Landfesta ehf. fyrir árið 2015 verður birt í viku 9, 2016.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri Eikar fasteignafélags hf., í síma 590-2200 eða gardar@eik.is.

Kolbeinn Friðriksson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Eikar fasteignafélags hf., í síma 590-2200 eða kolbeinn@eik.is

HUG#1948592


2015 08 31 LF 14 1 stadfesting KPMG.pdf
2015 08 31 Árshlutareikningur 1H 2015 Landfestar.pdf