Paskelbta: 2015-08-28 14:21:36 CEST
Nasdaq Vilnius
Automatinio pavedimų vykdymo sustabdymas

Bus sustabdyta prekyba "Lietuvos energijos gamyba", AB akcijomis

Vilnius, Lietuva, 2015-08-28 14:21 CEST -- Š.m. rugpjūčio 28 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą "Lietuvos energijos gamyba", AB finansinėmis priemonėmis (LNR1L, ISIN kodas LT0000128571) 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Prekyba sustabdoma emitento prašymu dėl esminės informacijos skelbimo.

Prekyba bus atnaujinta 2015 m. rugsėjo 1 d.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga AS ar AB NASDAQ OMX Vilnius.