Paskelbta: 2015-08-28 08:06:26 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Pranešimas apie 2014–2015 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2015-08-28 08:06 CEST --  

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2014–2015 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2014–2015 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

 

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_2014-2015_12 men_IFRS_LT.pdf
LNA_12_men_2014_2015_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos_pranesimas.pdf