Publicerad: 2015-08-27 11:59:43 CEST
SAGAX FÖRVÄRVAR FASTIGHET I HELSINGFORS
Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet i Helsingforsområdet för 97
miljoner kronor. Fastigheten är belägen i Vanda, cirka 20 minuter norr om
centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors flygplats. Fastigheten är
belägen med skyltläge mot motorväg Ring III och i nära anslutning till två av
Sagax befintliga fastigheter. Fastigheten omfattar 29 500 kvadratmeter friköpt
mark och är bebyggd med 11 900 kvadratmeter produktions- och kontorslokaler.
Tillträde kommer att ske den 1 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 -
545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella
fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax
fastighetsinnehav uppgick per 30 juni 2015 till 1 707 000 kvadratmeter fördelat
på 201 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Mer
information finns på www.sagax.se.
Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2015 kl. 12.00.


08279857.pdf