Publicerad: 2015-08-19 08:30:00 CEST
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

TrustBuddy: Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015

TrustBuddy AB (publ.)

Andra kvartalet i sammandrag, april-juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,9 MSEK 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, 
  uppgick till -11,3 MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -15,7 MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,3 MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 
  uppgick till 18,1 MSEK

Hela perioden i sammandrag, januari-juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,7 MSEK 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, 
  uppgick till -27,1 MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -35,3 MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,2 MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 
  uppgick till -2,0 MSEK

TrustBuddy är en av Europas ledande aktörer inom P2P, Peer-to-Peer, långivning 

TrustBuddy erbjuder konsument- och företagslån under två varumärken, TrustBuddy och Geldvoorelkaar, i norra Europa. 

Den operativa verksamheten i TrustBuddy bedrivs genom TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land.

Geldvoorelkaar (företagslån)

http://www.geldvoorelkaar.nl

Geldvoorrelkaar är bolagets varumärke för företagslån i Nederländerna och siffrorna visar utlåningsvolym (EUR) samt antal lån utgivna under de perioder som anges nedan. Konsolideringen av räkenskaperna är från och med 17 december 2014.

Företagslån – Volym och antal 

Andra kvartalet, april-juni 2015

 • Totalt antal lån: 59 st (+11,3% för perioden fg. år)
 • Totalt utlånat: 6,6 MEUR (+12,9% jämfört period fg. år)

Hela perioden, januari-juni 2015

 • Totalt antal lån: 140 st (+2,9% för perioden fg. år)
 • Totalt utlånat: 14,3 MEUR (+15,2% jämfört period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp sedan start: 63,5 MEUR

TrustBuddy (konsumentlån)

http://www.trustbuddy.com

TrustBuddy är bolagets varumärket på konsumentmarknaden i Norden och siffrorna visar utlåningsvolymen (SEK) samt antalet lån som utfärdats under de perioder som anges.

Konsumentlån – Volym och antal 

Andra kvartalet, april-juni 2015

 • Totalt antal lån: 45 031 st (-18,5% jämfört period fg. år)
 • Totalt utlånat: 181,4 MSEK (-12,0% jämfört period fg. år)

Hela perioden, januari-juni 2015

 • Totalt antal lån: 98 200 st (-6,9% jämfört period fg. år)
 • Totalt utlånat: 413,5 MSEK (+5,7% jämfört period fg. år)

 

Komplett rapport andra kvartalet 2015 bifogas som PDF.

 

For more information please contact:

Linus Lönnroth, CEO, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://investor.trustbuddy.com/

http://www.geldvoorelkaar.nl 

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under two different brand names (Geldvoorelkaar and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Delarsrapport_Q2_2015_SWE.pdf