Published: 2015-08-17 17:36:27 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 33. viku 2015 keypti Reitir fasteignafélag hf. 216.336 eigin hluti fyrir 15.001.842 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð     Eigin hlutir eftir viðskipti
11.8.2015 13:21 16.717 69,40 1.160.160 2.266.717
12.8.2015 10:03 189.997 69,30 13.166.792 2.456.714
13.8.2015 14:02 5.748 70,10 402.935 2.462.462
14.8.2015 14:35 3.874 70,20 271.955 2.466.336
Samtals   216.336   15.001.842  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.

Reitir hafa nú keypt samtals 2.466.336 hluti í félaginu sem samsvarar 7,25% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 166.876.842 krónum. Reitir eiga nú samtals 0,33% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.