Paskelbta: 2015-08-14 15:00:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs neaudituoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. sausio–birželio mėnesių rezultatai

Elektrėnai, Lietuva, 2015-08-14 15:00 CEST -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėnesių finansinius rodiklius:

  • Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2015 m. sausio–birželio mėnesių Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 104,92 mln. eurų ir yra 13,7 % didesnės nei 2014 m. sausio–birželio mėnesių pardavimo pajamos (92,27 mln. eurų).
  • Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 35,22 mln. eurų ir yra 2,8 % didesnis nei 2014 m. sausio–birželio mėnesių EBITDA (34,26 mln. eurų).
  • Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėnesių grynasis pelnas sudaro 25,20 mln. eurų arba 12,5 % daugiau nei 2014 m. sausio–birželio mėnesių grynasis pelnas (22,39 mln. eurų).

Rezultatus komentuoja Bendrovės valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Juozas Bartlingas:

„Bendrovės pajamų augimui didžiausią įtaką padarė 2015 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2014 m. pirmuoju pusmečiu, net 54 proc. padidėjusios elektros energijos gamybos apimtys: pagaminta atitinkamai 0,919 TWh ir 0,596 TWh. Nors Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje dėl sausų orų ir žemo Nemuno vandens lygio gamyba buvo 12,5 proc. menkesnė, gerokai daugiau gamino Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo blokas, taip pat Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Elektrėnų komplekse, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą šiltuoju metų laiku, elektros energija šiemet nepertraukiamai gaminama nuo pat balandžio vidurio, tad iki birželio pabaigos čia pagaminta 0,445 TWh, t. y. 3,4 karto daugiau negu 2014 m. (0,130 TWh).

2015 m. pirmojo pusmečio grynojo pelno augimą 12,5 proc. lėmė bendras 2015 m. pirmąjį ketvirtį įvykdyto Energijos tiekimas UAB ir UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pardavimo rezultatas.“

2015 m. sausio–birželio mėnesių neaudituotos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos bus skelbiamos 2015 m. rugpjūčio 31 d.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt