Paskelbta: 2015-08-14 15:00:00 CEST
AB "Lietuvos dujos"
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs neaudituoti 2015 m. šešių mėnesių „Lietuvos dujų“ finansiniai rodikliai: pertvarkomos įmonės rezultatai toliau gerėja

Vilnius, Lietuva, 2015-08-14 15:00 CEST -- 2015 m. šešių mėnesių Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus „Lietuvos dujos“ grynasis pelnas, uždirbtas iš dujų skirstymo veiklos buvo 28 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu ir sudarė 7,7 mln. EUR. Pernai sausio–birželio grynasis dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 6 mln. EUR. 2014 m. pirmojo pusmečio įmonės grynasis pelnas, kartu sudėjus tęsiamos dujų skirstymo veiklos ir nutrauktos dujų tiekimo veiklos rezultatus, iš viso buvo 85,6 mln. EUR, tame tarpe nutrauktos dujų tiekimo veiklos pelnas buvo 79,6 mln. EUR.


Per 2015 m. pirmąjį pusmetį „Lietuvos dujos“ uždirbo 13,4 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) arba 12 proc. daugiau nei 2014 m. sausio–birželio mėn., kai EBITDA buvo 12 mln. EUR. Šį pokytį lėmė geresni veiklos rezultatai dėl didesnių pajamų ir sumažėjusių sąnaudų.


Bendrovės 2015 m. šešių mėnesių pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 5 proc. ir sudarė 29,9 mln. EUR (2014 m. atitinkamai – 28,5 mln. EUR). Bendrovės sąnaudos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 1 proc. ir sudarė 21,8 mln. EUR (2014 m. I pusmetį atitinkamai – 22 mln. EUR).


„Pastarąjį pusmetį „Lietuvos dujose“ įgyvendintos efektyvumo priemonės prisideda prie gerėjančių įmonės veiklos rezultatų. Per labai trumpą laiką pertvarkyti įmonės regioniniai padaliniai,  administravimo funkcijos perkeltos į „Lietuvos energijos“ grupės įmones, išgryninta ir centralizuota viešųjų pirkimų funkcija. Iki metų pabaigos planuojame ir toliau didinti įmonės veiklos efektyvumą.  Tikėtina, kad šiemet įmonėje kuriamos naudos potencialas visa apimtimi atsiskleis 2016 m. veiklos rezultate“, – sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.


Įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas dėl gamtinių dujų sektoriaus veiklų atskyrimo, dujų tiekimo veiklos turtas, teisės ir pareigos pagal 2014 m. spalio 15 d. AB „Lietuvos dujos“ dalies pirkimo – pardavimo sutartį 2014 m. spalio 31 dienos būklei buvo parduoti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Dėl informacijos palyginamumo, aukščiau pateikti 2014 m. šešių mėnesių tęsiamos gamtinių dujų skirstymo veiklos duomenys. Be to palyginamieji 2014 m. pirmojo pusmečio duomenys yra pertvarkyti įvertinant retrospektyviai apskaitytą ilgalaikio turto vertės sumažėjimą 2013 m. gruodžio 31 d.
 

         Laura Šebekienė
         Komunikacijos vadovė
         Tel. +370 633 99940
         El. p.: l.sebekiene@lietuvosdujos.lt