Publicēts: 2015-08-12 15:44:36 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Latvijas Gāze" neauditēts 2015. gada 6 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze" 2015. gada 6 mēnešos patērētājiem pārdeva 628,6 milj. kubikmetru dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2014. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 8,8 %. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

Dabasgāzes iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika uzsākta 2015. gada 27. maijā. Uzsākot dabasgāzes iesūknēšanu, aktīvās gāzes krājumi Inčukalna PGK bija 448,2 milj.m3. 2015. gada pirmajā pusgadā krātuvē tika iesūknēti vēl 433,7 milj.m3 gāzes.

2015. gada 6 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 235,6 milj. EUR, kas ir par 11,6 % mazāk nekā attiecīgajā 2014. gada periodā. Ieņēmumu samazinājums pret 2014. gada attiecīgo periodu saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības apjoma izmaiņām un to, ka 2015. gada 6 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti zemāki dabasgāzes tarifi. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2015. gada 6 mēnešus Sabiedrība pabeidza ar 10,3 milj. EUR lielu peļņu, kas ir par 3,7 % mazāka nekā attiecīgajā 2014. gada periodā, kad peļņa bija 10,7 milj. EUR.

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2015. gada 6 mēnešos apgūti 11,9 milj. EUR investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai, urbumu rekonstrukcijai.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2015_6_menesi.pdf