Paskelbta: 2015-08-04 08:13:30 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2015 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2015-08-04 08:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. balandžio – birželio mėn. pardavimai sudarė 16 088 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 14 077 tūkst. EUR.

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. balandžio – birželio mėn. grynasis pelnas siekė  822 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 1 111 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 370 tūkst. EUR, prieš metus buvo
1 676 tūkst. EUR.

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio – birželio mėn. pardavimai sudarė 32 596 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 29 402 tūkst. EUR.

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio – birželio mėn. grynasis pelnas siekė 1 640 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 2 700 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 864 tūkst. EUR, prieš metus buvo
3 802 tūkst. EUR.

Pateikiama AB "Vilniaus baldai" 2015 metų šešių mėnesių tarpinė informacija.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Tarpinis konsoliduotasis pranešimas už 2015 m. šešis mėnesius, konsoliduotosios 2015 metų šešių mėnesių finansinės ataskaitos.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų skyriaus vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 5 2525700


Vilniaus_baldai_2015_II_ketvirtis_LT_pusmetinis pranesimas.pdf
AB Vilniaus baldai sutrumpintu tarpiniu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2015 m. II ketvirti.pdf .pdf
atsakingu asmenu patvirtinimas_2015-08-04.pdf