Paskelbta: 2015-07-23 12:11:59 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Bus atnaujinta prekyba AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijomis

Vilnius, Lietuva, 2015-07-23 12:11 CEST -- Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą atnaujinti prekybą AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijomis (LJL1L, ISIN kodas: LT0000125999) 2015-07-24 iki teismo sprendimo.

Bendrovė paskelbė esminę informaciją, kad š.m. liepos 23 d. LR Susisiekimo ministerija kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos akcinei bendrovei "Lietuvos jūrų laivininkystė" iškėlimo.

Pavedimai AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" pavedimų knygoje bus išvalyti.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 527 23611

www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga AS ar AB NASDAQ OMX Vilnius.