Publicerad: 2015-07-13 12:10:39 CEST
Footways preferensaktier börjar handlas idag på Nasdaq First North
Idag, den 13 juli 2015, inleds handeln i Footway Groups preferensaktier på
Nasdaq First North.
”Vi är glada över att ha tagits upp för handel på Nasdaq First North. Listningen
ökar tillgängligheten till, och därmed också intresset för, Footway som bolag.
Det är dessutom en viktig milstolpe i Footways resa, en resa som precis bara har
börjat. Jag ser fram emot att bygga Footway vidare tillsammans med våra nya
aktieägare, teamet och naturligtvis våra kunder”, säger Daniel Mühlbach,
Footways VD.

Preferensaktien har ISIN-kod SE0007186176 och handlas under tickern ”FOOT PREF”.
Antalet preferensaktier uppgår till 550 340 st.

Erik Penser Bankaktiebolag är Footway Groups Certified Adviser på Nasdaq First
North.

För ytterligare information:
Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-999 93 43

Louise Liljedahl, Presskontakt
Email: louise.liljedahl@footway.com
Mobil: 0736-40 93 50

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom
segmentet på den nordiska marknaden. Bolaget lanserades på de nordiska
marknaderna våren 2011. Footway har idag cirka 35 anställda med kontor i Kista
och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2014 intäkter om 222 MSEK
motsvarande en årstillväxt om 151%. EBITDAresultatet för helåret 2014 var
-39 MSEK, primärt drivet av omstruktureringskostnader av engångskaraktär i
samband med integrationen av det förvärvade bolaget Brandos, genomfört under
första halvåret. För 2015 bedömer Bolaget att intäkterna kommer att överstiga
280 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT
PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om
bolaget finns på www.footway.se


07133354.pdf