Avaldatud: 2015-07-14 08:00:00 CEST
Olympic Entertainment Group
Börsiteade

OEG ärisegmentide auditeerimata hasartmängutulud 2015. aasta II kvartal ja 6 kuud

Ärisegmentide hasartmängutulud (miljonites eurodes)

  II kv 2015 II kv 2014 Muutus
Eesti 8,6 8,1 7,0%
Läti 12,9 10,3 24,6%
Leedu 4,6 4,9 -6,2%
Poola 6,7 5,9 14,5%
Slovakkia 3,7 3,7 -1,3%
Valgevene 0,2 0,5 -59,1%
Itaalia* 2,5 1,6 51,6%
Kokku 39,2 35,0 11,9%

* Tulud peale Itaalia hasartmängumaksukulu

 

  6 kuud 2015 6 kuud 2014 Muutus
Eesti 16,6 15,5 6,7%
Läti 24,0 19,9 20,5%
Leedu 10,2 10,1 1,0%
Poola 13,1 12,0 9,4%
Slovakkia 6,9 6,9 -0,4%
Valgevene 0,5 0,9 -49,8%
Itaalia* 4,7 2,4 96,1%
Kokku 75,9 67,7 12,1%

* Tulud peale Itaalia hasartmängumaksukulu

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com