Publicerad: 2015-07-08 15:31:53 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB: Ansökan om tillstånd att bli ett betalningsinstitut inskickad till Finansinspektionen

TrustBuddy har ansökt om tillstånd att bli ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster (”betaltjänstlagen”) hos Finansinspektionen.

TrustBuddy är en aktör inom person-till-person-lånemarknaden (peer-to-peer). Enligt vad som anges i Finansinspektionens rapport Konsumentskyddet på finansmarknaden (15 maj 2014), skulle plattformar som bedriver sådan verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt den nya lagstiftningen om förmedling av krediter till konsumenter, vilken trädde i kraft den 1 juli 2014, lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

TrustBuddy ansökte den 22 december 2014 om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter hos Finansinspektionen i syfte att bli ett konsumentkreditinstitut. I samband med denna process har Finansinspektionen tillsänt TrustBuddy en skrivelse utifrån vilken Bolaget kunde konstatera att Finansinspektionen har ändrat sin tidigare uppfattning när det gäller tillståndsfrågan på så sätt, att denna typ av verksamhet nu istället ska betraktas som utförande av en betaltjänst enligt betaltjänstlagen.

TrustBuddy har idag, till följd av Finansinspektionens ändrade uppfattning i tillståndsfrågan, kompletterat den tidigare ansökan till att nu avse en ansökan om tillstånd att bli ett betalningsinstitut enligt betaltjänstlagen.

 

För ytterligare information:

Linus Lönnroth, tf. VD, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com

 

 

 

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under three different brand names (Geldvoorelkaar, Crowdfunding Society and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande_2015-07-08_swe.pdf