Publicēts: 2015-07-03 10:18:28 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

Latvijas Gāze, AS: Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2015. gada 3. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi un jaunievēlēto Padomes locekļu CV

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Oliver_Giese.pdf
Damian_Bunyan.pdf
2015_Akcionaru_sapulces_lemumi.pdf