Publicēts: 2015-06-19 12:34:16 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

Latvijas Gāze, AS: Akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2015. gada 3. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un Padomes locekļu kandidātu CV

 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Damian_Bunyan.pdf
2015_Lemumprojekti.pdf
Oliver_Giese.pdf