Paskelbta: 2015-06-11 07:00:28 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl savų akcijų įsigijimo

Vilnius, Lietuva, 2015-06-11 07:00 CEST -- Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2015 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų įsigijimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Įsigijimo sąlygos:

Akcijų įsigijimo pradžia: 2015 m. birželio 12 d.
Akcijų įsigijimo pabaiga 2015 m. birželio 22 d.
Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis: 262.000 vnt.
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina: 1.000.840 eurų
Akcijų įsigijimo kaina: 3,82 euro už vieną akciją.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius.sulnis@invl.com