Publicerad: 2015-06-08 08:15:46 CEST
Sensori AB.
Pressmeddelande

PARADOX ENTERTAINMENT AB (publ) har slutfört försäljningen av dotterbolaget Paradox Entertainment Inc.

Stockholm, 2015-06-08 08:15 CEST -- PARADOX ENTERTAINMENT AB (publ) (”Paradox” eller ”Bolaget”)) har slutfört försäljningen av dotterbolaget Paradox Entertainment Inc (”PEINC”) till CABINET HOLDINGS, INC, ett aktiebolag registrerat i Delaware, USA (”Cabinet”).

 

Paradox aktieägare godkände försäljningen av PEINC till Cabinet på ordinarie bolagsstämma i Paradox den 22 maj 2015. Enligt de villkor som gällde har affären nu slutförts och en köpeskilling på USD 6 800 000 har betalats till Paradox. Bolaget har därmed netto, efter betalning av skulder, likvida medel motsvarande ca 36 öre per aktie.

Styrelsen för Paradox utvärderar nu alternativen till vad som ska ske med Bolaget. De två alternativen är antingen att dela ut hela köpeskillingen till existerande aktieägare och sedan likvidera Paradox. Det andra är att finna en fortsatt affärsverksamhet för Bolaget.

Styrelsen behöver tid att utreda dessa olika alternativ, och vilket som kommer skapa de bästa värdena framöver för Paradox’ aktieägare. Styrelsen i Bolaget kommer att göra en grundlig utvärdering av alternativen under sommaren 2015 med målsättningen att presentera ett eller flera förslag till aktieägarna i Paradox för bolagsstämmobeslut senast i september 2015.

 

 

Om Paradox Entertainment

Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier (PDXE, SE0000598054) med Günther & Wikberg Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

         Carl Molinder
         VD Paradox Entertainment AB
         Tel: +1 (310) 271-1355, Mob: +46 70 717 09 55 eller +1 (310) 904-8310
         E-post: cmolinder@paradoxent.com
         
         Torsten Engevik
         vVD, Paradox Entertainment AB / Investor Relations
         Mob: +46 73 820 25 40
         E-post: tengevik@paradoxent.com