Publicerad: 2015-06-04 13:42:47 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB: Ansöker om PSD-licens för Sverige samt beslutar att inte fullfölja förvärv av italienska Prestiamoci

TrustBuddy har beslutat att inte fullfölja förvärvet av Prestiamoci enligt det villkorade förvärvavtal som tecknades under slutet av 2014. Beslutet är i linje med TrustBuddys strategi, vilken tillkännagavs den 7 maj (se separat pressmeddelande), att fokusera på den nordeuropeiska marknaden.

I samband med TrustBuddys pågående licensansökan i Sverige, har Finansinspektionen nyligen tillsänt Bolaget ytterligare information innebärande att TrustBuddy kommer att behöva en PSD licens (Payment Services Directive) som reglerar betaltjänster. Finansinspektionen har med detta valt en linje som Bolaget känner igen från andra europeiska marknader och som kan komma att utgöra grunden för en europeisk regleringsstandard. TrustBuddy välkomnar beslutet och kommer att lämna in en fullständig ansökan om PSD licens under vecka 25.

 

För ytterligare information:

Linus Lönnroth, tf. VD, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under three different brand names (Geldvoorelkaar, Crowdfunding Society and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande_2015-06-04_swe.pdf