Paskelbta: 2015-06-04 10:08:53 CEST
AB LESTO
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimto sprendimo

AB LESTO (toliau – LESTO, Bendrovė), kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, 03212 Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449. 

2015 m. birželio 4 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) priėmė nutarimą, kuriuo paskyrė LESTO 300 tūkst. EUR dydžio baudą už LESTO sąnaudų patikrinimo akte nustatytus pažeidimus bei įpareigojo patikslinti reguliuojamų sąnaudų ataskaitas už 2011-2013 metus. Komisijos manymu, Bendrovė 2011-2013 metų ataskaitiniu laikotarpiu reguliuojamai skirstymo veiklai priskyrė 16,455 mln. EUR daugiau sąnaudų, reguliuojamai visuomeninio tiekimo veiklai – 1,174 mln. EUR daugiau sąnaudų nei faktiškai galėjo būti priskirta.

Bendrovė nesutinka su 2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos sąnaudų patikrinimo akto išvadomis ir yra kreipusis į teismą dėl patikrinimo akto panaikinimo.

Bendrovė taip pat nesutinka su 2015 m. birželio 4 d. Komisijos priimtu sprendimu ir svarsto galimybę apskųsti jį Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Informacija nekonfidenciali.

 

         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8 5) 251 4516.