Publicēts: 2015-05-29 16:20:16 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze" valdes izmaiņas

2015. gada 29. maija Padomes sēdē tika skatīts jautājums par valdes izmaiņām, jo četriem valdes locekļiem, ieskaitot valdes priekšsēdētāju, beidzas pilnvaru termiņš 2015. gada 16. augustā.

Trīs no esošajiem valdes locekļiem darbu uzņēmumā neturpinās. Valdes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Mihejevs jau iepriekš informēja, ka nekandidēs uz valdes locekļa amatu pēc pilnvaru beigām. Savukārt valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis un valdes locekle Anda Ulpe, lai arī aicināti atkārtoti kandidēt, tomēr ir nolēmuši darbu uzņēmumā neturpināt.

Valdes priekšsēdētāja vietnieka Mario Nulmeiera pilnvaru termiņš beidzas 2016. gada 31. decembrī un viņš turpina darbu.

Esošais valdes loceklis Gints Freibergs tika aicināts darbu turpināt un Padome ievēlēja viņu valdē no 2015. gada 16. augusta. Tāpat Padome apstiprināja jaunu valdes locekli Aleksandru Frolovu, kurš arī uzsāks darbu augustā.

Jautājums par brīvajām valdes locekļu pozīcijām un amatu sadalījumu valdē tiks skatīts nākamajā Padomes sēdē.

Adrians Dāvis gāzes nozarē Latvijā strādā kopš 1965. gada un ir uzņēmuma vadītājs 27 gadus. Anda Ulpe gāzes nozarē Latvijā strādā kopš 1984. gada un ir valdes locekle kopš 1997. gada. Aleksandrs Mihejevs gāzes nozarē strādā kopš 1968. gada un ir valdes loceklis arī kopš 1997. gada.

Valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis un valdes pārstāvji, kas darbu neturpinās, izsaka pateicību Padomei par ilggadīgo uzticību, kā arī pateicas uzņēmuma akcionāriem, kas vienmēr ir atbalstījuši uzņēmuma attīstību un modernizāciju. Valdes locekļi izsaka lielu pateicību darbiniekiem, kas padarījuši AS "Latvijas Gāze" par modernu un tehnoloģiski attīstītu uzņēmumu, kā arī pateicas klientiem un sadarbības partneriem.

Valdes pārstāvji ir nolēmuši neturpināt darbu uzņēmumā, lai dotu vietu jauniem cilvēkiem, kuriem priekšā ir lieli izaicinājumi turpināt infrastruktūras modernizāciju un attīstīt dabasgāzes tirgu. 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Gints Freibergs.pdf
Alexander_Frolov.pdf