Paskelbta: 2015-05-29 08:32:01 CEST
AB LESTO
Pranešimas apie esminį įvykį

2015 m. gegužės 29 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.

2015 m. gegužės 29 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1.       Darbotvarkės klausimas „Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų rengimui ir pavedimo parengti reorganizavimo sąlygas“:

1.1.    Pritarti AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų parengimui.

1.2.   Pavesti AB LESTO valdybai kartu su AB „Lietuvos dujos" valdyba parengti AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos" reorganizavimo sujungimo būdu sąlygas bei atlikti visus teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus šio sprendimo įgyvendinimui.

Informacija apie minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB LESTO tinklalapyje http://www.lesto.lt/ bei teikiama AB LESTO buveinėje, esančioje Aguonų g. 26, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).

Informacija nekonfidenciali.

         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.