Publicēts: 2015-05-28 15:25:56 CEST
Latvijas Gāze
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze" neauditēts 2015. gada 3 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze" 2015. gada 3 mēnešos patērētājiem pārdeva 422 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2014. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 13,6 %. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

2015. gada 3 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 158,1 milj. EUR, kas ir par 15,4 % mazāk nekā attiecīgajā 2014. gada periodā.

Ieņēmumu samazinājums pret 2014. gada attiecīgo periodu saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības apjoma izmaiņām un to, ka 2015. gada 3 mēnešos tika piemēroti zemāki dabasgāzes tarifi. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2015. gada 3 mēnešus AS "Latvijas Gāze" pabeidza ar 1,5 milj. EUR lielu peļņu, kas ir par 71,1 % mazāka nekā attiecīgajā 2014. gada periodā, kad peļņa bija 5,2 milj. EUR.

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2015. gada 3 mēnešos apgūti 4,7 milj. EUR investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai, urbumu rekonstrukcijai.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2015_3_menesi.pdf