Publicerad: 2015-06-01 08:50:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB lanserar egenutvecklat IT-system för kreditbedömning vilket medför ökad avkastning till långivare

TrustBuddy har sedan bolagets start samlat stora mängder data från långivningen. Data från över 570 000 genomförda lån genom IT-plattformen har gjort det möjligt för Bolaget att utveckla ett helt nytt IT-system för riskbedömning av konsumentkrediter på den nordiska marknaden. Det egenutvecklade systemet är byggt på en molnbaserad arkitektur och använder avancerad statistik samt matematiska algoritmer. Systemet för kreditbedömning driftsätts under juni-juli 2015 och gör TrustBuddy oberoende av kreditbedömning från tredje part. Det egenutvecklade systemet för kreditbedömning skapar omgående ett betydande värde för TrustBuddy som även kommer att växa över tid.

Med hjälp av en ny kreditpolicy och ett egenutvecklat IT-system för kreditbedömning räknar TrustBuddy med att från Q3 2015 ha minskat den andel av lånevolymen som når inkasso med 20-50 procent jämfört med föregående år. Detta kommer ha en kraftigt positiv inverkan på avkastningen till långivare på TrustBuddys peer-to-peer plattform.

 

För ytterligare information:

Linus Lönnroth, tf. VD, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under three different brand names (Geldvoorelkaar, Crowdfunding Society and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande_2015-06-01_swe.pdf