Publicerad: 2015-05-26 14:57:08 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB: Besparingsprogrammet ligger före tidplanen

TrustBuddy meddelar att bolaget kort efter tillkännagivandet av ny strategiplan den 7 maj, redan har genomfört och implementerat besparingsåtgärder vars effekt motsvarar 75 procent av de planerade kostnadsminskningarna om 4 MSEK per månad. Genomförda kostnadsreduktioner förväntas under juni månad ge en positiv effekt på kassaflödet motsvarande 2,4 MSEK.

Kostnadsreduktionen har uppnåtts främst genom automatisering och centralisering av flera verksamhetsfunktioner, kostnadseffektivare marknadsföring samt genom minskat beroendet av externa resurser för vidare utveckling av Bolagets IT-plattform. Det strategiska besparingsarbetet fortsätter enligt plan och förväntas efter fullt genomförande i fjärde kvartalet resultera i en positiv effekt på kassaflödet motsvarande minst 4 MSEK per månad.

 

För ytterligare information:

Linus Lönnroth, tf. VD, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under three different brand names (Geldvoorelkaar, Crowdfunding Society and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande_2015-05-26_swe.pdf