Julkaistu: 2015-05-22 09:00:00 CEST

Revenio Group Oy: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 22.5.2015 kello 10:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Revenio Group Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti Jyri Merivirran omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut alle yhden kymmenesosan (1/10).

Jyri Merivirran uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 9,96 %. Jyri Merivirta omistaa 790.000 kpl Revenio Group Oyj:n osaketta.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 7.933.078 osaketta.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin seulontaan ja seurantaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n ja Revenio Research Oy:n liiketoiminta. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, jatkuvien toimintojen liiketuloksen ollessa 27,5 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

HUG#1923413