Offentliggjort: 2015-05-20 07:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 52, 2015 – negativ rente
Nordea Kredit offentliggør tillægsprospekt for særligt dækkede
realkreditobligationer.

Obligationer åbnet før 19. maj 2015
I tillægget præciseres det, at særligt dækkede realkreditobligationer med
variabel rente åbnet for udstedelse før 19. maj 2015 i tilfælde af negativ rente
har en rentebund på 0 pct.

Følgende obligationer er omfattet:

Fondskode   Referencerente
DK0002015106 CIBOR6
DK0002015296 CIBOR6
DK0002021427 CIBOR6
DK0002021500 CIBOR6
DK0002026731 CIBOR6
DK0002026814 CIBOR6
DK0002029248 CIBOR6
DK0002029594 CITA6
DK0002032549 CITA6
DK0002032622 CIBOR6
DK0002032705 CIBOR6
LU1110205314 EURIBOR3


Udover de anførte særligt dækkede realkreditobligationer, åbnede Nordea Kredit i
2007 en realkreditobligation med variable rente baseret på Euribor3, fondskode
DK0002017078. I tilfælde af negativ rente har også den obligation en rentebund
på 0 pct.

Obligationer åbnet 19. maj 2015 og senere
For nye særligt dækkede realkreditobligationer med variabel rente, som åbnes 19.
maj 2015 eller senere, præciseres det, at der ikke er en rentebund, hvorfor
eventuel negativ rente vil blive opkrævet hos investorerne. I praksis vil
opkrævning foregå ved modregning eller udtrækning af et beløb svarende til den
negative rente. Alle fondskoder, såvel de allerede åbnede og fondskoder der
åbnes efter den 19. maj 2015 er uændret underlagt det specifikke balanceprincip.

Låntagere og negativ rente
Eventuel negativ rente på obligationslån med variabel rente og
rentetilpasningslån kommer låntagerne til gode ved modregning i terminsydelsen -
jf. Nordea Kredits selskabsmeddelelse nr. 24 af 20. februar 2015.

Nordea Kredit kan på et senere tidspunkt for nye obligationslån med variabel
rente vælge, at negativ rente kommer låntagerne til gode i form af et ekstra
afdrag på lånet.

Spørgsmål kan rettes til Stephan Ghisler-Solvang på telefon +45 61 22 93 92.


20150519 Tillæg 1 SDRO 2015 DK FINAL.pdf