Publicerad: 2015-05-20 08:30:00 CEST
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

TrustBuddy: Kvartalsrapport första kvartalet 2015

Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015

Första kvartalet i sammandrag, januari-mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 26,8 MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -15,8 MSEK
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -19,6 MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,9 MSEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,1 MSEK

 

TrustBuddy är en av Europas ledande aktörer inom P2P, Peer-to-Peer, långivning
TrustBuddy erbjuder konsument- och företagslån under två varumärken, TrustBuddy och Geldvoorelkaar, i norra Europa. Den operativa verksamheten i TrustBuddy bedrivs genom TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. 

Geldvoorelkaar (företagslån)

www.geldvoorelkaar.nl 

Geldvoorrelkaar är TrustBuddy varumärke för företagslån i Nederländerna och siffrorna visar utlåningsvolym (EUR) samt antal lån utgivna under de perioder som anges nedan. Konsolideringen av räkenskaperna är från och med 17 december 2014.

Företagslån – Volym och antal 

Första kvartalet, januari - mars 2015

  • Totalt antal lån: 81 st (-2,5% för perioden fg. år)
  • Totalt utlånat: EUR 8,3 m (+19,5% jämfört period fg. år)
  • Totalt utlånat belopp sedan start: EUR 58 m

TrustBuddy (konsumentlån)

www.trustbuddy.com

TrustBuddy är TrustBuddy AB:s varumärke på konsumentmarknaden i Norden och siffrorna visar utlåningsvolymen (SEK) samt antalet lån som utfärdats under de perioder som anges.

Konsumentlån – Volym och antal 

Första kvartalet, januari-mars 2015

  • Totalt antal lån: 64.401 st (+4,9% jämfört period fg. år)
  • Totalt utlånat: 232,1 MSEK (+24,3% jämfört period fg. år)

 

Komplett rapport första kvartalet 2015 bifogas som PDF.

For more information please contact:

Linus Lönnroth, CEO, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

http://www.geldvoorelkaar.nl 

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Kvartalsrapport_Q1_2015_SWE.pdf