Published: 2015-05-18 17:54:40 CEST

Eik fasteignafélag hf.: Framboð til stjórnar Eikar fasteignafélags hf. og Ársskýrsla 2014

Aðalfundur Eikar fasteignafélags hf. verður haldinn þann  21. maí 2015 kl. 09:00 á 20. hæð í Turninum, Smáratorgi 3, Kópavogi.

Framboðsfrestur til stjórnar Eikar fasteignafélags hf. rann út 16. maí sl. Eftirtaldir einstaklingar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:

- Agla Elísabet Hendriksdóttir, kennitala: 300167-5869.

- Arna Harðardóttir, kennitala: 061065-2969.

- Eyjólfur Árni Rafnsson, kennitala: 210457-3649.

- Frosti Bergsson, kennitala: 301248-2969.

- Stefán Árni Auðólfsson, kennitala: 210772-4729.

Stjórn hefur metið öll framboð til stjórnar gild, sbr. 63. gr. a laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Samkvæmt samþykktum félagsins skal stjórnin skipuð fimm mönnum og er því sjálfkjörið í stjórn félagsins.

Nánari upplýsingar um frambjóðendur er að finna í viðhengi.

Endanleg dagskrá aðalfundar

Engar breytingatillögur bárust félaginu og er endanleg dagskrá fundarins eftirfarandi:

  1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár
  2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðanda, er lagður fram til staðfestingar og ákvörðun er tekin um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu
  3. Ákvörðun um þóknun til stjórnar fyrir störf þeirra fyrir komandi starfsár, að fengnum tillögum félagsstjórnar
  4. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins
  5. Kosning félagsstjórnar
  6. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags
  7. Önnur mál sem löglega eru fram borin

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur kr. 0,17 á hlut fyrir árið 2014. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar verði 580.000.000 kr. Arðsákvörðunardagur verði 21. maí 2015 og arðsréttindadagur verði 26. maí 2015 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 26. maí 2015 eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur, það er sá dagur sem viðskipti hefjast með hlutabréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2014, verði 22. maí 2015, sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag. Útborgunardagur verði 3. júní 2015 og greitt verði í íslenskum krónum.

Ársskýrsla 2014

Meðfylgjandi er auk þess Ársskýrsla 2014, en hana má einnig finna á heimasíðu félagsins, www.eik.is/fjarfestar.

2015 05 18 Eik Ársskýrsla 2014 http://hugin.info/165650/R/1922223/689055.pdf
Frambjóðendur til stjórnar Eikar 2015 http://hugin.info/165650/R/1922223/689075.pdf

HUG#1922223


2015 05 18 Eik Ársskýrsla 2014.pdf
Frambjóðendur til stjórnar Eikar 2015.pdf