Published: 2015-05-12 22:59:39 CEST
Hagar hf.
Hluthafafundir

Hagar hf. - Aðalfundur 4. júní 2015

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn fimmtudaginn 4. júní 2015 og hefst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica (VOX Club), Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

 

Dagskrá fundarins:

 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.
 2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.
 3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2014/15.
 4. Tillaga að breytingu á samþykktum félagsins.
  • Grein 7 um eigin hluti verði breytt þar sem kveðið verður á um að heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé skuli tiltekin í samþykktum hverju sinni með þeim skilyrðum sem hluthafafundur ákveður.
 5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 6. Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.
 7. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.
 8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

 

Tillögur stjórnar Haga hf.:

 1. Ársreikningur (dagskrárliður 2)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að ársreikningur félagsins fyrir starfsárið 2014/15, ásamt skýrslu endurskoðanda, verði samþykktur.

 

 1. Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2014/15 sem nemur 1,7 krónu á hlut, eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemur því tæpum 1.992 milljónum króna.

 

Samþykki aðalfundur tillöguna skal arðsréttindadagur vera 8. júní 2015. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2014/15 verður því 5. júní 2015, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 25. júní 2015.

    

 1. Tillaga að breytingu á samþykktum félagsins (dagskrárliður 4)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að grein 7 um eigin hluti verði breytt þar sem kveðið verður á um að heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé skuli tiltekin í samþykktum hverju sinni með þeim skilyrðum sem hluthafafundur ákveður. Meðfylgjandi er breytingartillagan ásamt greinargerð.

 

 1. Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 5)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að stjórnarlaun verði óbreytt eða sem hér segir: Stjórnarformaður kr. 500.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 250.000,- á mánuði. Auk þess leggur stjórn félagsins til að laun fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði óbreytt eða sem hér segir: Formaður nefndar kr. 140.000,- á mánuði og nefndarmenn kr. 70.000,- á mánuði.

 

 1. Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að meðfylgjandi starfskjarastefna verði samþykkt.

 

 1. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 7)

Framboð til setu í stjórn Haga hf. skal berast skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar að þeim fresti loknum.

 

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að KPMG ehf., kt. 590975-0449, verði kosinn endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár. Endurskoðanda félagsins verður greitt í samræmi við útgefna og samþykkta reikninga.

 

Hluthafar sem ekki sjá sér fært að mæta til fundar og heimila ekki öðrum aðila til að mæta á fund í sínu umboði geta tekið þátt í atkvæðagreiðslu á fundinum bréflega. Meðfylgjandi má finna nánari leiðbeiningar og atkvæðaseðil.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar fimmtudaginn 21. maí nk. Hluthöfum er þó bent á að óski þeir eftir að fá mál sett á dagskrá eða leggja fram ályktunartillögur á fundinum þarf að beina því skriflega og í endanlegu formi til félagsstjórnar eigi síðar en 10 dögum fyrir fund (mánudaginn 25. maí nk.) á netfangið adalfundur@hagar.is, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 86. gr. hlutafélagalaga, sbr. lög nr. 2/1995. Kann endurskoðuð dagskrá að birtast þann dag. Hluthöfum er einnig bent á að hægt er að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega skemmst 5 dögum fyrir aðalfund. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða tilkynntar eigi síðar en 2 dögum fyrir fund.

Stjórn félagsins vill árétta að forsvarsmenn hluthafa sem sækja fundinn, þ.e. forsvarsmenn fyrirtækja, lífeyrissjóða, fjárfestingasjóða, einstaklinga eða annarra hluthafa, ber að skila umboði við skráningu inn á fundinn. Einnig verða einstaklingar beðnir um að framvísa persónuskilríkjum.

 

Stjórn Haga hf.


Greinargerð vegna breytingatillögu á samþykktum.pdf
Framboð til stjórnarsetu - eyðublað.pdf
Póstatkvæðaseðill aðalfundur 2015.pdf
Leidbeiningar fyrir hluthafa_atkvaedagreidsla 2015.pdf
Tillaga að starfskjarastefnu Haga maí 2015.pdf
Umboð fyrir aðalfund 2015.pdf