Publicerad: 2015-05-07 08:47:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB tillkännager preliminär överblick av affärsläget för första kvartalet 2015

TrustBuddy publicerar sin rapport för första kvartalet den 20 maj. Mot bakgrund av tillkännagivandet av en ny strategi, ger TrustBuddy en preliminär överblick av affärsläget för det första kvartalet 2015 (samtliga siffror är preliminära). TrustBuddy beräknar den förmedlade lånevolymen för perioden till nära 350 MSEK, omsättningen till 26 MSEK samt driftskostnader till 42 MSEK. EBITDA beräknas uppgå till -16 MSEK för det första kvartalet.

TrustBuddys företagsprodukter (SME) representerade cirka 76 MSEK i förmedlad utlåningsvolym och intäkterna uppgick till cirka 5 MSEK (ca. 20% av koncernens intäkter). Operativa kostnader under perioden uppgick till 5 MSEK och EBITDA beräknas till 0 MSEK. SME-produkten representerar över 520 MSEK i förmedlad utlåningsvolym sedan verksamhetsstarten 2010. TrustBuddy är nöjd med utvecklingen SME-produkten och räknar med fortsatt tillväxt på hemmamarknaden tillsammans med en planerad marknadsexpansion i Norden.

TrustBuddys konsumentprodukter representerade cirka 273 MSEK i förmedlad utlåningsvolym med intäkter motsvarande cirka 21 MSEK. Operativa kostnader under perioden var nära 37 MSEK och EBITDA beräknas till -16 MSEK. Intäkterna är i linje med förväntningarna då TrustBuddy räknar med en begränsad tillväxt i sitt befintliga produktutbud fram till dess att detta förstärks med erbjudandet om långfristiga lån under andra halvåret 2015.

 

För ytterligare information:

Linus Lönnroth, Tf. VD och CFO, TrustBuddy AB (publ)
investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under three different brand names (Geldvoorelkaar, Crowdfunding Society and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande_2015-05-06_2_swe.pdf