Publicerad: 2015-05-07 08:45:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB tillkännager ny affärsstrategi

Styrelse och ledning för TrustBuddy AB (publ) tillkännager att de beslutat om en affärsstrategi som lägger grunden för en framgångsrik peer-to-peer utlåningsplattform för norra Europa.

Enligt den nya strategin kommer TrustBuddy i huvudsak fokusera på två produktsegment - Företagslån (SME) samt konsumtionslån med längre löptider. TrustBuddys nyutvecklade plattform för konsumentkrediter med längre löptider förväntas lanseras i slutet av 2015. Parallellt med att detta genomförs kommer det nuvarande erbjudandet om lån med kort löptid att överföras till den nya plattformen där de gradvis kommer att fasas ut i sin nuvarande form och affärsmodell.

Geografiskt fokus på kort och medellång sikt är de nordiska länderna tillsammans med Nederländerna och Belgien. Låneförmedlingen i Polen och Spanien kommer att fasas ut (representerande ca 1 % av omsättningen). Som ett resultat av ett minskat fokus på expansion på nya marknader kommer TrustBuddy att kunna rikta sina resurser till kärnmarknaderna och därmed förbättra resultatet snabbare och skapa bättre förutsättningar för tillväxt.

Helt genomförd, medför den nya strategin ett kostnadsbesparingsprogram på minst 4 MSEK per månad vilket motsvarar en minskning med cirka en tredjedel av nuvarande kostnadsbas. Kostnadsreduktioner kommer i huvudsak att ske genom automatisering och centralisering av utvalda funktioner vilket möjliggör en avsevärd reducering av personalstyrkan. Den stora minskningen av personalstyrkan möjliggörs av de förbättringar som genomförs i plattformen. Kostnadsreduktionen beräknas ge full effekt under Q4 2015.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar den nya strategin;

"Det finns ett stort behov av omstrukturering för att TrustBuddys verksamhet ska bli mer effektiv. Efter att ha arbetat aktivt med företagsledningen är jag övertygad om att den nya strategin banar väg för en mycket positiv framtid för koncernen. Genom vår starka ställning med vår Holländska verksamhet (Geldvoorelkaar), är jag säker på att vi kommer att positionera oss som ledande inom förmedlingen av peer-to-peer-lån till små och medelstora företag i norra Europa.”

 

För ytterligare information:

Linus Lönnroth, Tf. VD och CFO, TrustBuddy AB (publ)
investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under three different brand names (Geldvoorelkaar, Crowdfunding Society and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande_2015-05-06_swe.pdf