Paskelbta: 2015-04-30 08:53:00 CEST
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. Šaukiamas pakartotinis susirinkimas

2015 m. balandžio 30 d. eilinis visuotinis AB “Agrowill Group” (kodas 126264360, buveinės adresas Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas neįvyko nesusirinkus kvorumui.

Pakartotinis susirinkimas vyks – 2015 m. gegužės 14 d. 9 val. viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, adresu L. Stuokos–Gucevičiaus g. 1, LT-01122 Vilnius.

Akcininkų registracijos pradžia 8.30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Pakartotinio susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. gegužės 7 d.

Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

 

         Vladas Bagavičius,
         Valdybos narys
         tel. 8 5 233 5340