Paskelbta: 2015-04-24 08:00:02 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2015 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2015-04-24 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio – kovo mėn. pardavimai sudarė 16 508 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 15 325 tūkst. EUR.
AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio – kovo mėn. grynasis pelnas siekė  818 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 589 tūkst. EUR.
Pelnas neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA) siekė 1 494 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 126 tūkst. EUR.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. 2015 metų trijų mėnesių neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų skyriaus vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel. +370 5 2525700


atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
AB Vilniaus baldai sutrumpintu tarpiniu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2015 m. I ketvirti.pdf