Paskelbta: 2015-04-21 07:00:01 CEST
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

2015 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai

2015 m. balandžio 20 d. TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 dieną.

„Teo“ įmonių grupės 2015 m. sausio–kovo bendros pajamos buvo 49,9 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis – 49,1 mln. eurų, padidėjo 1,8 procento.

2015 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA buvo 18,8 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA – 19 mln. eurų, sumažėjo 1,3 procento. EBITDA marža sudarė 37,6 proc. (prieš metus – 38,8 procento).

2015 m. pirmų trijų mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 10,1 mln. eurų, sumažėjo 7,2 proc. ir sudarė 9,4 mln. eurų.

2015 m. sausio–kovo laikotarpio pelnas, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu – 9,2 mln. eurų, sumažėjo 7,7 proc. ir sudarė 8,5 mln. eurų. Pelno marža buvo 17 proc., o prieš metus – 18,7 procento.

 

Vadovybės komentaras apie 2015 m. trijų mėnesių Bendrovės veiklos rezultatus:

„2015 m. sausis–kovas buvo antrasis ketvirtis paeiliui, kai bendros pajamos didėjo: 2015 m. pirmojo ketvirčio pajamos buvo 1,8 proc. didesnės nei prieš metus. EBITDA siekė 18,8 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo tik 0,2 mln. eurų.

2015 m. pirmąjį ketvirtį taip pat didėjo klientų skaičius: bendras plačiajuosčio interneto (išskyrus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo 4,1 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 16,3 tūkstančio. Šviesolaidinių interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 11,8 proc. ir 2015 m. kovo pabaigoje sudarė 206 tūkstančius. Per 2015 m. pirmus tris mėnesius išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 6,6 tūkst., o per metus – 27,4 tūkstančio. 2015 m. kovo pabaigoje Bendrovė turėjo 138 tūkst. IPTV vartotojų. Naudojamų telefonų linijų skaičius toliau mažėja, tačiau lėčiau nei ankstesniais metais: per 2015 m. sausį–kovą linijų skaičius sumažėjo 7,3 tūkstančio.

2015 m. pirmąjį ketvirtį „Teo“ atnaujino savo prekės ženklą ir atidarė naujos koncepcijos klientų aptarnavimo salonus Kaune ir Vilniuje. Verslo klientams Bendrovė pasiūlė virtualių serverių paslaugą, kuri suteikia galimybę patiems valdyti IT resursus ir kuriai taikoma valandinė apskaita. Ketvirčio pabaigoje informacijos teikimo numeris 118 tapo vienos didžiausių Lietuvoje bilietų platintojos informaciniu partneriu.

Pajamų iš ne balso paslaugų (IP ir IT paslaugų) dalis toliau didėjo ir 2015 m. pirmąjį ketvirtį siekė 60,3 procento. Pajamos iš privatiems klientams teikiamų paslaugų padidėjo 1,2 proc. – daugiausia dėl didesnių pajamų iš šviesolaidinio interneto ir IPTV paslaugų bei IT įrangos pardavimo. Pajamos iš verslo klientų sumažėjo 7,9 proc. dėl mažesnių pajamų iš balso telefonijos ir su tinklu susijusių paslaugų. Dėl didesnio tranzito srauto pajamos iš operatorių verslo padidėjo 30,7 procento.

2015 m. pirmojo ketvirčio bendros veiklos sąnaudos, palyginti su sąnaudomis prieš metus, buvo 3,5 proc. didesnės dėl 33,7 proc. padidėjusios prekių ir paslaugų savikainos. Tai lėmė didesni tranzito srautai ir didesnis įrangos pardavimas. Veiklos sąnaudos, neįskaičiuojant prekių ir paslaugų savikainos, sumažėjo 13,9 proc. – daugiausia dėl 14 proc. mažesnių su darbuotojais susijusių sąnaudų. Prieš metus su darbuotojais susijusios sąnaudos apėmė ir 2,2 mln. eurų išlaidų darbuotojų išeitinėmis išmokoms.

2015 m. pirmojo ketvirčio EBITDA sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 18,8 mln. eurų. EBITDA marža siekė 37,6 proc. (prieš metus – 38,8 procento). Tai lėmė paslaugų krepšelio pokytis: pajamų iš tranzito paslaugų ir IT įrangos pardavimo dalies padidėjimas darė neigiamą įtaką EBITDA maržai.

Per 2015 m. pirmus tris mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 4,3 mln. eurų. Daugiausia (4 mln. eurų) investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą.“

 

PRIDEDAMA:

  • TEO LT, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 dieną.
  • TEO LT, AB įmonių grupės 2015 m. 3 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas

 

         Darius Džiaugys,
         Ryšių su investuotojais vadovas,
         tel. (8 5) 236 7878


2015_3_menesiu_ataskaita.pdf
2015_3_menesiu_rezultatai.pdf