Publicerad: 2015-04-15 19:59:24 CEST
TrustBuddy AB
Kommuniké från årsstämma

TrustBuddy: Kommuniké från årsstämman 2015

Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") har idag avhållit årsstämma varvid bland annat följande beslut fattades.

  • Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 fastställdes.
  • Det beslutades att någon utdelning inte skulle lämnas och att istället överföra Bolagets fria egna kapital i ny räkning.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2014.
  • Det beslutades att styrelseledamöterna ska erhålla arvode med 100.000 kronor per ordinarie ledamot och med 350.000 kronor för styrelsens ordförande respektive att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning. KPMG omvaldes som revisionsbolag och det är KPMG:s avsikt att utse Dan Beitner till ny huvudansvarig revisor.
  • Simon Nathanson, Tove Mette Dramstad, Søren Brinkmann och Torsten Örtengren omvaldes till styrelseledamöter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linus Lönnroth, VD, TrustBuddy AB (publ)

+46 8 562 59 600, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Arsstammokommunike_TrustBuddy_swe.pdf