Offentliggjort: 2015-04-15 16:14:28 CEST
PARKEN Sport & Entertainment
Forløb af generalforsamling

Ordinær generalforsamling

PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 15. april 2015 med følgende dagsorden:

 

1. Udpegning af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt


04-2015 Forløb GF 2015.pdf