Publicerad: 2015-03-31 13:30:13 CEST

Formpipe får order från svenskt universitet värd 1,7 Mkr

Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från Luleå Tekniska Universitet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr. Formpipes licensierade partner Agio står som tjänsteleverantör.

Ordern innefattar även Portal by Formpipe, en plattform för publicering, mobilitet och e-tjänster med integration mot Formpipes ärendehanteringsprodukter för e-förvaltning.

– Vi är stolta över att ytterligare ett universitet väljer Formpipes produkter. Vi har under senare tid också noterat en ökad efterfrågan inom området för standardiserade e-tjänster och portaler och det är glädjande att allt fler kunder väljer vår portalprodukt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Luleå Tekniska Universitet vill åstadkomma ett helhetsperspektiv över sin verksamhetsinformation, från initiering av ärenden och handlingar, till arkivering. Verksamhetsinformationen ska vara effektiv och kundanpassad för interna och externa intressenter.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 mars 2015.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.


press_2015_03_31.pdf