Paskelbta: 2015-03-31 05:00:04 CEST
AB "Anykščių vynas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB "ANYKŠČIŲ VYNAS" akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti akcijų viešai

Anykščiai, Lietuva, 2015-03-31 05:00 CEST --  

AB "ANYKŠČIŲ VYNAS" (toliau - Bendrovė) valdyba teikia pranešimą apie 2015 m. kovo 30 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtą sprendimą 2015 m. balandžio 22 d. šaukiamame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo (pridedama).
 
Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235

 


Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB ANYKŠČIŲ VYNAS akcijas iš vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius papildomo .pdf