Paskelbta: 2015-03-17 07:58:59 CET
AB "Vilniaus baldai"
Metinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2014 metų audituota metinė informacija

Vilnius, Lietuva, 2015-03-17 07:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Pateikiamos AB "Vilniaus baldai" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2014 metų finansinės ataskaitos.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2014 metų finansinės ataskaitos.

         Kontaktinis asmuo:
         Vyr. finansininkė
         Aušra Kibirkštienė
         Tel +370 5 2525720


AB Vilniaus baldai audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2014 metų finansinės ataskaitos.pdf
atsakingu_asmenu_patvirtinimas_2015-03-16.pdf