Publicēts: 2015-03-11 12:38:56 CET
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

Latvijas Gāze, AS. Informācija par Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumiem attiecībā uz uzņēmuma nodalīšanu

2015. gada 3. marta Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdē tika skatīts jautājums par pārvades un uzglabāšanas operatora nodalīšanu no AS "Latvijas Gāze". Pielikumos apskatāms Ministru kabineta lēmums un AS "Latvijas Gāze" sniegtie iebildumi Ekonomikas Ministrijas gatavotajam un Ministru kabineta sēdē skatītajam "Informatīvajam ziņojumam par dabasgāzes tirgus reformu".

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Ministru_kabinets_lemumi.pdf
Latvijas_Gaze_iebildumi.pdf