Paskelbta: 2015-02-24 15:40:29 CET
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2014 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2015-02-24 15:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ 2014 m. spalio – gruodžio mėn. pardavimai sudarė 54 287 tūkst. LT
(15 723 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 44 420 tūkst. LT
(12 865 tūkst. EUR).

AB „Vilniaus baldai“ 2014 m. spalio – gruodžio mėn. grynasis pelnas siekė 2 831 tūkst. LT
(820 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 2 900 tūkst. LT (840 tūkst. EUR).
Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 4 928 tūkst. LT
(1 427 tūkst. EUR), prieš metus buvo 4 791 tūkst. LT (1 388 tūkst. EUR).

AB „Vilniaus baldai“ 2014 m. sausio – gruodžio mėn. pardavimai sudarė 213 066 tūkst. LT
(61 708 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 166 116 tūkst. LT
(48 110 tūkst. EUR).

Grupės 2014 m. sausio – gruodžio mėn. grynasis pelnas siekė 16 476 tūkst. LT
(4 772 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 14 311 tūkst. LT
(4 145 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo,
(EBITDA) siekė 24 669 tūkst. LT (7 145 tūkst. EUR), prieš metus buvo 21 061 tūkst. LT
(6 100 tūkst. EUR).

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. dvylika mėnesių.

 

         Kontaktinis asmuo:
         Vyr. finansininkė
         Aušra Kibirkštienė
         Tel. +370 5 2525720


Vilniaus_baldai__2014_IV_ketvirtis_LT.pdf
atsakingu_asmenu_patvirtinimas_2015-02-24.pdf