Offentliggjort: 2015-02-20 12:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 25, 2015 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2015.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. april 2015, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ
Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Udtrækning pr. 1. april 2015.xml
Udtrækning pr. 1. april 2015.pdf