Publicerad: 2015-02-13 16:33:26 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

Fusionen mellan TrustBuddy AB (publ) och TrustBuddy International AB (publ) har registrerats hos Bolagsverket

I enlighet med beslut på extra bolagsstämma i TrustBuddy International AB den 17 november 2014 har Bolagsverket idag registrerat fusionen mellan TrustBuddy International och TrustBuddy AB.

Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan ur ett juridiskt perspektiv, vilket innebär att TrustBuddy International har upplösts och att samtliga dess tillgångar och skulder har övergått till TrustBuddy AB.

Aktierna i TrustBuddy International är avnoterade från NASDAQ OMX First North från och med i dag, den 13 februari 2015. Handel på First North med aktierna i TrustBuddy AB kommer att inledas den 18 februari 2015.

 

För ytterligare information kontakta:

Linus Lönnroth, VD TrustBuddy International AB (publ)
tel + 46 8 562 59 600

 

TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583
Biblioteksgatan 9
111 46 Stockholm

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2015-02-13_swe.pdf