Offentliggjort: 2015-02-03 12:40:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 13, 2015 – Rentesituationen på realkreditmarkedet.
Det aktuelle pres på kronen, der har resulteret i Nationalbankens seneste
rentenedsættelser og Finansministeriets stop for udstedelse af
statsobligationer, indebærer mulighed for negativ rente på realkreditlån.

Negativ rente på realkreditlån er en helt usædvanlig situation, der ikke
tidligere har været aktuel i Nordea Kredit eller den øvrige realkreditsektor.

Nordea Kredit finder, at negativ rente er en udfordring for hele
realkreditsektoren. Derfor er det Nordea Kredits opfattelse, at branchen i
samarbejde med myndighederne bør finde en samlet og langsigtet løsning, som
tilgodeser både låntagere og investorer, og som sikrer et velfungerende og
transparent obligationsmarked.

Nordea Kredit stopper derfor indtil videre med at tilbyde rentetilpasningslån
med årlig refinansiering (F1 lån med og uden afdrag).

Spørgsmål kan rettes til boligøkonom Lise Nytoft Bergmann på telefon 33 33 3023

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab