Publicerad: 2015-02-02 08:30:00 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Fusionen mellan TrustBuddy AB (publ) och TrustBuddy International AB (publ)

Fusionen mellan TrustBuddy International AB (publ) (”TrustBuddy International”) och TrustBuddy AB (publ) (”TrustBuddy”) enligt den fusionsplan som registrerades hos Bolagsverket den 15 oktober 2014 och godkändes av TrustBuddy Internationals bolagsstämma den 17 november 2014 väntas bli registrerad av Bolagsverket fredagen den 13 februari 2015. I samband med registrering av fusionen kommer TrustBuddy International att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till TrustBuddy.

Som följd av fusionens registrering enligt ovan kommer TrustBuddy International att avnoteras från Nasdaq First North. Den sista dagen för handel i TrustBuddy International-aktier vid Nasdaq First North är torsdagen den 12 februari 2015.

Efter att aktierna i TrustBuddy International avnoterats och Bolagsverket registrerar fusionen enligt ovan kommer aktieägare i TrustBuddy International per den 17 februari 2015 att erhålla en ny aktie i TrustBuddy för varje aktie i TrustBuddy International.

Utbokningen av de nya aktierna i TrustBuddy beräknas ske onsdagen den 18 februari 2015 och från och med den dagen blir handel i de nya TrustBuddy-aktierna möjlig.

 

För ytterligare information kontakta:

Linus Lönnroth,
VD TrustBuddy International AB (publ)
tel + 46 8 562 59 600

 

TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583
Biblioteksgatan 9
111 46 Stockholm

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2015-02-02_swe.pdf