Publicēts: 2015-01-29 15:08:09 CET
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

Latvijas Gāze, AS. Informācija par dabasgāzes tirdzniecības apjomiem 2014. gadā

AS "Latvijas Gāze" 2014. gada 12 mēnešos patērētājiem pārdeva 1 293,9 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2013. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 10,9%.

AS "Latvijas Gāze" 2014. gada 12 mēnešos patērētājiem pārdeva 1 293,9 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2013. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 10,9%. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv